Souhlas se zpracováním osobních údajů a pokyny subjektu1. Osobní údaje, které budou zpracovávány:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • fakturační adresa
 • e-mailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • IP adresa,
 • Cookies

2. Účelem zpracování osobních údajů je:Zpracování objednávky na prodej a zasílání obchodních nabídek provozovatele e-shopu. Doba zpracování osobních údajů je:

Po dobu trvání smlouvy a následně po dobu dalších tří let od jejího ukončení.

3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny následným třetím stranám:Osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám. Poskytovatel osobních údajů prohlašuje, že provozovatel e-shopu byl řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou provozovateli e-shopu poskytovány dobrovolně.+

*Pokyn Poskytovatele osobních údajů 

Provozovatel e-shopu tímto dodržuje ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Řád") informuje, že:

 • osobní údaje Poskytovatele osobních údajů budou uchovávány na základě jeho svobodného souhlasu, za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Poskytovatele osobních údajů je zasílání obchodních nabídek provozovateli e-shopu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • provozovatel e-shopu nejmenoval žádného pověřence pro ochranu osobních údajů,  nesvěřil zpracováním osobních údajů žádnému zpracovateli ani nejmenoval zástupce pro plnění povinností dle Nařízení,
 • Provozovatel e-shopu nemá v úmyslu prodávat osobní údaje Poskytovatele osobních údajů do třetí země, mezinárodním organizacím nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
 • Poskytovatel osobních údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od správce e-shopu přístup ke svým osobním údajům,  jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud má podezření, že správce e-shopu jedná při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením.Zaregistrujte se a získejte 5% slevu na první nákup